WSTĘP DO CELÓW

SDG 4

Jakość edukacji

Dlaczego cel jest dla nas ważny i istotny?

Wierzymy, że równy dostęp do wysokiej jakości edukacji muzycznej i możliwości powinien być dostępny dla każdego, bez względu na płeć, pochodzenie etniczne czy status ekonomiczny.

Co robimy, aby go osiągnąć? Jak to robimy?

- Wszyscy młodzi muzycy wspierani przez nasze programy rozwojowe otrzymują zróżnicowane, wysokiej jakości, angażujące i edukacyjne możliwości rozwoju, prowadzone przez pierwszorzędnych muzyków i pedagogów z branży. Zapewniamy również porady i wskazówki dotyczące dalszej edukacji i innych możliwości rozwoju.
- Jesteśmy dumni, że udało nam się stworzyć silne i trwałe partnerstwa z organizacjami, które podzielają nasze podstawowe przekonanie, że dostęp do edukacji muzycznej i możliwości powinien być równy dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia.

Z kim współpracujemy, aby to osiągnąć?

- W 2021 roku nawiązaliśmy współpracę z firmą D'Addario, która podziela naszą pasję do wzmacniania pozycji młodych muzyków, zapewniając im możliwości poprzez inicjatywy takie jak D'Addario Education Collective, współpracując z pierwszorzędnymi pedagogami.
- W 2020 roku nawiązaliśmy współpracę z fundacją Voces8 Foundation i Music for Life, które zapewniają tysiącom uczniów dostęp do możliwości, zasobów i inspirujących warsztatów.

Jakie są nasze plany poprawy?

Będziemy nadal poszukiwać partnerstw, które przyniosą korzyści naszym młodym muzykom i umożliwią nam dotarcie do większej liczby młodych muzyków w całej Wielkiej Brytanii. Wraz z naszym rychłym rozwojem w północnej Anglii jeszcze w tym roku, cieszymy się na zapuszczenie głębokich korzeni w północnych społecznościach, wzmocnienie istniejących więzi z organizacjami edukacyjnymi takimi jak RNCM, RLPO i SAA-UK, oraz kultywowanie nowych relacji z innymi podobnie myślącymi organizacjami.

Które z celów udaje nam się osiągnąć?

- Cel 4.1: Bezpłatna edukacja na poziomie podstawowym i średnim
- Cel 4.5: Wyeliminowanie wszelkiej dyskryminacji w edukacji