POWRÓT DO PARTNERÓW

Muzyka dla życia

musicforlife.org.uk

Music for Life jest organizacją muzyczną non-profit z siedzibą w North West i West Midlands, która zapewnia dzieciom w wieku szkolnym możliwość zaangażowania się w inspirujące tworzenie muzyki. Rozpoczynając działalność w 1995 roku, Music for Life rozwinęło unikalny, niedochodowy model biznesowy zapewniając usługi, które zaspokajały potrzeby szkół, rodziców, nauczycieli gry na instrumentach i młodych ludzi w okolicy, kiedy Rada Hrabstwa Cheshire nie była w stanie tego zrobić. Bez finansowania publicznego lub reklamy, reputacja Music for Life rozprzestrzeniała się ze szkoły do szkoły wyłącznie poprzez słowo z ust do ust. W 2020 roku Music for Life działa w ponad 100 szkołach na terenie Cheshire, Wirral i North Staffordshire, zapewniając możliwości i dostęp do wysokiej jakości zajęć, projektów całoklasowych i wydarzeń warsztatowych dla ponad 4000 dzieci. Łącząc siły, mamy nadzieję zwiększyć to doświadczenie i wspólnie dotrzeć do większej liczby młodych muzyków w całej Wielkiej Brytanii. Począwszy od kwietnia 2020 roku, nasze partnerstwo pomoże promować pracę podejmowaną przez obie organizacje, z Music for Life podzielając jedno z podstawowych przekonań, które napędzają Future Talent: inspirowanie młodych muzyków ze środowisk defaworyzowanych, zapewniając im zasoby i możliwości rozwijania swoich umiejętności i cieszenia się muzyką.