POWRÓT DO PARTNERÓW

RCM Sparks

www.rcm.ac.uk/sparks/

RCM Sparks to ekscytujący program Royal College of Music, zapewniający dostępną ścieżkę edukacyjną w muzyce, angażując dzieci od wczesnych lat do 18 roku życia, zarówno w RCM, jak i w szerszej społeczności.

Silne partnerstwo ze szkołami, społecznościami i lokalnymi instytucjami jest kluczem do sukcesu RCM Sparks. Edukacja muzyczna może zwiększyć pewność siebie i umiejętności uczenia się dziecka, jak również jego talent muzyczny. RCM Sparks jest zaangażowane w zapewnianie możliwości młodym ludziom ze wszystkich środowisk, organizowanie publicznych wydarzeń dla wszystkich i zapewnianie ukierunkowanego programu społecznościowego w okolicy.

RCM Sparks szkoli również studentów Royal College of Music w dziedzinie edukacji muzycznej, rozwijając nowe pokolenie pedagogów z odpowiednim i znaczącym doświadczeniem praktycznym.