Po przesłuchaniach

Nieudane aplikacje

Oferujemy pokrycie do 100 funtów kosztów podróży dla nieudanych kandydatów.

Koszty podróży samochodem są pokrywane w wysokości £0.35p za milę pomiędzy kodem pocztowym domu wnioskodawcy a miejscem przesłuchania.

Bilety kolejowe i inne koszty transportu publicznego zostaną zwrócone. Musisz przedstawić dowód zakupu wszelkich biletów, taki jak paragony lub potwierdzenie e-mailem.

Przyszli kandydaci

, którzy pomyślnie przejdą procedurę przyznawania nagród Future Talent Awards, mogą przyczynić się do pokrycia wydatków związanych z muzyką:

1) Opłaty za zajęcia indywidualne
2) Zakup, wynajem lub naprawa instrumentów
3) Składki członkowskie zespołu
4) Opłaty za Konserwatorium w Junior Conservatoire
5) Opłaty za kurs szkoleniowy w miejscu zamieszkania
6) Opłaty egzaminacyjne
7) Opłaty dodatkowe

Nagroda nie może być wykorzystana do zapłaty za żadne z poniższych działań:

1) Podróż i zakwaterowanie
2) Wszystko, co miało miejsce przed przyznaniem nagrody
3) Opłaty egzaminacyjne dla specjalistycznych szkół muzycznych

POWRÓT DO PRZESŁUCHAŃ
POWRÓT DO DOMU