WSTĘP DO CELÓW

SDG 10

Zmniejszona nierówność

Dlaczego cel jest dla nas ważny i istotny?

Wierzymy, że dostęp do edukacji muzycznej i możliwości powinien być dostępny dla każdego, niezależnie od czynników demograficznych, takich jak płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne czy status ekonomiczny.

Co robimy, aby go osiągnąć? Jak to robimy?

- Bezpośrednio zajmujemy się nierównowagą majątkową, zapewniając wsparcie wyłącznie młodym muzykom ze środowisk o niskich dochodach, którzy najbardziej go potrzebują.
- Niepełnosprawni i pełnosprawni młodzi muzycy są traktowani jednakowo, a ustalenia dotyczące dostępności są priorytetem w przypadku przesłuchań i możliwości udziału w programach.
- Wśród młodych muzyków, których wspieramy, staramy się zachować równowagę pod względem płci i pochodzenia etnicznego, a także położenia geograficznego i wieku.
- Staramy się również zachować równowagę w miejscu pracy, zapewniając równy dostęp do wszystkich możliwości kariery i wolontariatu dla każdego, niezależnie od pochodzenia.

Z kim współpracujemy, aby to osiągnąć?

W 2021 roku, oprócz naszej londyńskiej siedziby, ustanowimy stałą obecność w północnej Anglii, co pozwoli nam lepiej dotrzeć i wspierać młodych muzyków na północy i poza nią. Cieszymy się na rozwój nowych, głębokich tras w tej społeczności, a także na dalszą współpracę z naszymi północnymi partnerami Music for Life i Leeds University Union Music Society oraz organizacjami stowarzyszonymi, w tym Royal Northern College of Music i Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

Jakie są nasze plany poprawy?

- Poprzez rządowy program Kickstart Scheme zapewnimy szereg ról w niepełnym wymiarze godzin kilku młodym ludziom poszukującym pracy, zapewniając im szkolenia, cenne doświadczenie w branży i mentoring.
- W najbliższej przyszłości podejmiemy działania w zakresie strategii angażowania młodych muzyków z szerszego zakresu środowisk muzycznych, zapewniając, że nasze programy są integracyjne dla różnych gatunków. W 2021 r. uruchamiamy nowe stypendium w zakresie indyjskiej muzyki klasycznej, które będzie wspierać 10 muzyków.
- Mamy nadzieję, że będziemy więcej pracować nad wspieraniem społeczności młodych niepełnosprawnych muzyków i nieustannie szukamy możliwości współpracy z organizacjami, które podzielają ten cel.

Które z celów udaje nam się osiągnąć?

- Cel 10.1: Zmniejszenie nierówności dochodowych
- Cel 10.2: Promowanie powszechnej integracji społecznej, gospodarczej i politycznej
- Cel 10.3: Zapewnienie równych szans i położenie kresu dyskryminacji
- Cel 10.4: Przyjęcie polityki fiskalnej i społecznej, która promuje równość