WSTĘP DO CELÓW

SDG 5

Równość płci

Dlaczego cel jest dla nas ważny i istotny?

Zobowiązujemy się do zapewnienia równych szans osobom bez względu na płeć w naszych programach i w naszym zespole. Dbamy o to, aby nasze programy były zrównoważone, zróżnicowane i stanowiły całkowicie integracyjne i bezpieczne środowisko dla młodych ludzi o różnym spektrum płci, którzy mogą być otwarci i swobodnie wyrażać siebie. W miejscu pracy dbamy o to, by nasi pracownicy czuli się bezpiecznie, komfortowo i byli pewni, że ich głos zostanie zawsze wysłuchany.

Co robimy, aby go osiągnąć? Jak to robimy?

- Dążymy do utrzymania zróżnicowanej i zrównoważonej reprezentacji płci w każdej grupie młodych muzyków, których wspieramy, a także w naszym zespole, wśród ambasadorów i powierników.
- Planując i zapraszając młodych muzyków do każdego z naszych programów, dbamy o to, by każda płeć była sprawiedliwie reprezentowana.

Z kim współpracujemy, aby to osiągnąć?

- Współpracujemy z Leeds University Union Music Society (LUUMS), które działa na rzecz wzmocnienia pozycji studentów zajmujących się muzyką i jest obecnie prowadzone przez przewodniczącą Larę Wassenberg.
- Współpracujemy z wieloma wybitnymi kobietami liderkami, które wniosły niezwykły wkład w swoje dziedziny. Dame Judi Dench, która jest laureatką OBE za całokształt osiągnięć, jest jedną z naszych cenionych kobiet ambasadorów.  

Jakie są nasze plany poprawy?

- W miarę jak będziemy otwierać nasze biuro w Liverpoolu w 2021 roku i zwiększać liczbę młodych muzyków, których wspieramy każdego roku, będziemy nadal ciężko pracować, aby wspierać równą równowagę płci i środowisko.
- Rozszerzając naszą sieć wsparcia profesjonalnych muzyków, edukatorów i partnerów, zawsze będziemy szukać możliwości współpracy z inspirującymi kobietami liderkami i organizacjami kierowanymi przez kobiety.

Które z celów udaje nam się osiągnąć?

- Cel 5.1: Położyć kres dyskryminacji kobiet i dziewcząt
- Cel 5.2: Położyć kres wszelkiej przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz ich wykorzystywaniu
- Cel 5.5: Zapewnić pełne uczestnictwo w przywództwie i podejmowaniu decyzji