Aplikacje teraz otwarte

Nasze aplikacje na rok 2020/21 są otwarte! W ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy poszukiwać utalentowanych młodych muzyków o niskich dochodach do wsparcia.
3 kwietnia 2020 r.

Z przyjemnością informujemy, że zgłoszenia do programu rozwoju młodych muzyków Future Talent's Young Musicians Development Programme są już otwarte!

Program Rozwoju Młodych Muzyków wspiera utalentowanych młodych muzyków ze środowisk o niskich dochodach, zapewniając szereg możliwości wykonania i rozwoju, w tym indywidualne sesje mentorskie, solowe kursy mistrzowskie i warsztaty zespołowe, prowadzone przez najlepszych specjalistów z branży. 

Każdemu młodemu muzykowi zapewniamy również stypendium finansowe na pokrycie kosztów muzycznych, takich jak czesne, kursy stacjonarne i koszty zakupu/wynajmu instrumentów.

Aby uzyskać więcej informacji i złożyć wniosek, kliknij tutaj.

Wnioski będą przyjmowane do godz. 12.00 w południe dnia 30 czerwca 2020 r.

Proszę o uwagę:

Aby kwalifikować się do otrzymania dotacji, wnioskodawcy muszą mieć ukończone 18 lat w dniu 1 września 2020 r. oraz stałe miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie. Wsparcie finansowe jest udzielane przede wszystkim muzykom z rodzin, których dochód wynosi mniej niż 30 500 funtów rocznie, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności.

* * *