Wymagania

Wiek
Aby móc ubiegać się o większość nagród, kandydaci muszą mieć mniej niż 18 lat w dniu 1 września roku, w którym składają wniosek.

Aby móc ubiegać się o nagrodę Worsely Award, kandydaci muszą mieć mniej niż 16 lat w dniu 1 września roku, w którym składają wniosek. Dzieje się tak, ponieważ nagroda Worsely Award jest przyznawana na trzy lata, a zatem wnioskodawca musi mieć mniej niż 18 lat na początku trzeciego roku.

Rezydencja
Wnioskodawcy muszą mieć stałe miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, aby kwalifikować się do nagrody. Wnioskodawcy, którzy regularnie mieszkają za granicą ze swoją rodziną, ale przebywają w Wielkiej Brytanii w czasie semestru, nie kwalifikują się.
Wnioskodawcy, którzy mieszkają w Yorkshire lub północno-zachodniej Anglii kwalifikują się do Stypendium Liz i Terry Bramall oraz Nagród Worsley i Robinson.

Finanse
Wybrani wnioskodawcy są wybierani na podstawie kombinacji talentu, potencjału i potrzeb finansowych.

Nagrody są przede wszystkim oferowane wnioskodawcom, których dochód gospodarstwa domowego jest niższy niż £30,500. Nagrody mogą być przyznawane osobom, których dochód gospodarstwa domowego jest wyższy w wyjątkowych okolicznościach, na przykład jeśli duża suma dochodu jest przeznaczana na pokrycie kosztów leczenia członka rodziny.

POWRÓT DO PRACY
OBOK PRZESŁUCHAŃ